Hatha jóga

Pozornost na okamžik teď se stává přirozeností i v průběhu celého dne.

Hathajóga jako termín vznikla ve spojení s textem z 15. století Hathajógaprapidika, kterou napsal jogín Svatmarama. V této knize představuje Svatmarama hatha jógu jako přípravnou část fyzické očisty těla, která je nutná pro vyšší techniky meditace. Pojem hathajóga zahrnuje stupně: ásana, pranajáma, šatkarma krije, mudry, bandhy. Hathajogaprapidika obsahuje informace o energii šakti, kundalini a nadis a čakrách. Hathajogaprapidika slouží jako učebnice hathajógy.

Slabiky ha-tha vyjadřují spojení dvou energetických proudů, jejiž vyrovnáním se aktivuje hlavní energetická dráha sušumna. Ha je energií Slunce, což je aktivní, mužská část celku a ženská polarita je Tha, Měsíc je pasivní částí. Prapidika, sloužící jako učebnice hathajógy, tvrdí, že je nejprve důležitá příprava fyzického těla na vyšší stupně koncentrace a meditace. Totiž, že je v první řadě důležité očistit nejprve fyzické (hrubohmotné) tělo, pomocí šatkarem krijí, pak se věnovat jemněhotnému pranickému tělu pomocí pranajámy, ásan, muder a bandh a potom jsme teprve připraveni postupovat výše.

Cílem hathajógy je tedy vyrovnání a sjednoticení dvou aspektů idy a pingaly. Jiným významem slova hatha je: stažení se od vnějších jevů směrem dovnitř.

Uvědomila jsem si během let, kdy se věnují různým technikám jógy a hathajógy, že tato praxe vede nejen k vnímání těla, dechu, ale také uvědomění si vnitřního pozorovatele. Je to bdělá pozornost, vnímání těla, dechu a mysli. Pozornost na okamžik teď se stává přirozeností i v průběhu celého dne. Tato pozornost vede k moudrosti a správnému rozlišování. Vyšší mysl (buddhi) se aktivuje a postupem času dochází k transcendentálnímu poznání, které se nazývá vidžňána.

Pochopila jsem stálou spojitost mezi jednotlivými stupni osmidílné stezky již na začátku mé cesty k sobě, jelikož jsem brzy pocítila na těle, jak důležité je cvičení pozic spolu s vědomým dechem. Aby záda byla rovná, nebolela a mohla jsem v klidu sedět v meditačním sedu. Později ke cvičení přibyla i změna jídelníčku pro klidnější mysl. Satvická strava, pro schopnost rozvíjet vědomí. Pro práci s čakrami je nutné uvědomit si význam jamy a nijamy a tyto principy zařadit do svého života.

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

Události

Po, 20.11.2017, 09.00
Stromka
Po, 20.11.2017, 10.30
Stromka
Po, 20.11.2017, 19.00
Ovenecká 46
Út, 21.11.2017, 10.00
A centrum
Út, 21.11.2017, 18.30
A centrum
St, 22.11.2017, 17.00
Centrum trvalého zdraví Cordeus
St, 22.11.2017, 19.00
Centrum trvalého zdraví Cordeus
Po, 27.11.2017, 09.00
Stromka

Nejnovější příspěvky blogu

Gravidjóga umožňuje těhotné ženě nenásilným způsobem zvládat fyzické i psychické změny a je skvělou...
Hathajóga jako termín vznikla ve spojení s textem z 15. století Hathajógaprapidika, kterou napsal jogín...
Dr. Leberman je optik (nyní žijící ve státě Colorado, pořádá přednášky a semináře a je zároveň pracovníkem...