Hatha jóga

Pozornost na okamžik teď se stává přirozeností i v průběhu celého dne.

Hathajóga jako termín vznikla ve spojení s textem z 15. století Hathajógaprapidika, kterou napsal jogín Svatmarama. V této knize představuje Svatmarama hatha jógu jako přípravnou část fyzické očisty těla, která je nutná pro vyšší techniky meditace. Pojem hathajóga zahrnuje stupně: ásana, pranajáma, šatkarma krije, mudry, bandhy. Hathajogaprapidika obsahuje informace o energii šakti, kundalini a nadis a čakrách. Hathajogaprapidika slouží jako učebnice hathajógy.

Slabiky ha-tha vyjadřují spojení dvou energetických proudů, jejiž vyrovnáním se aktivuje hlavní energetická dráha sušumna. Ha je energií Slunce, což je aktivní, mužská část celku a ženská polarita je Tha, Měsíc je pasivní částí. Prapidika, sloužící jako učebnice hathajógy, tvrdí, že je nejprve důležitá příprava fyzického těla na vyšší stupně koncentrace a meditace. Totiž, že je v první řadě důležité očistit nejprve fyzické (hrubohmotné) tělo, pomocí šatkarem krijí, pak se věnovat jemněhotnému pranickému tělu pomocí pranajámy, ásan, muder a bandh a potom jsme teprve připraveni postupovat výše.

Cílem hathajógy je tedy vyrovnání a sjednoticení dvou aspektů idy a pingaly. Jiným významem slova hatha je: stažení se od vnějších jevů směrem dovnitř.

Uvědomila jsem si během let, kdy se věnují různým technikám jógy a hathajógy, že tato praxe vede nejen k vnímání těla, dechu, ale také uvědomění si vnitřního pozorovatele. Je to bdělá pozornost, vnímání těla, dechu a mysli. Pozornost na okamžik teď se stává přirozeností i v průběhu celého dne. Tato pozornost vede k moudrosti a správnému rozlišování. Vyšší mysl (buddhi) se aktivuje a postupem času dochází k transcendentálnímu poznání, které se nazývá vidžňána.

Pochopila jsem stálou spojitost mezi jednotlivými stupni osmidílné stezky již na začátku mé cesty k sobě, jelikož jsem brzy pocítila na těle, jak důležité je cvičení pozic spolu s vědomým dechem. Aby záda byla rovná, nebolela a mohla jsem v klidu sedět v meditačním sedu. Později ke cvičení přibyla i změna jídelníčku pro klidnější mysl. Satvická strava, pro schopnost rozvíjet vědomí. Pro práci s čakrami je nutné uvědomit si význam jamy a nijamy a tyto principy zařadit do svého života.

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

Události

Po, 27.05.2019, 09.00
Stromka
Po, 27.05.2019, 10.30
Stromka
Po, 27.05.2019, 19.00
Ovenecká 46
Út, 28.05.2019, 10.00
A centrum
St, 29.05.2019, 17.00
Centrum trvalého zdraví Cordeus
St, 29.05.2019, 19.00
Centrum trvalého zdraví Cordeus
Po, 03.06.2019, 09.00
Stromka
Po, 03.06.2019, 10.30
Stromka

Nejnovější příspěvky blogu

Gravidjóga umožňuje těhotné ženě nenásilným způsobem zvládat fyzické i psychické změny a je skvělou...
Hathajóga jako termín vznikla ve spojení s textem z 15. století Hathajógaprapidika, kterou napsal jogín...
Dr. Leberman je optik (nyní žijící ve státě Colorado, pořádá přednášky a semináře a je zároveň pracovníkem...