Čakry

Čakry jsou v jógové terminologii centra pranické energie, kterými do těla proudí vesmírná energie.

Patří k nehmotnému světu. Lze si je představit na základě jejich vlastností. Můžeme si je vnímat jako víry barevné energie, v místech, kde víme, že se setkává ida a pingala. Čakry, které jsou víry nehmotného charakteru lze ovlivňovat myslí a vědomím. 

Statická, neprojevená kundalíni je symbolizována hadem svinutým tři a půl krát, zakousnutým do svého ocasu, spirálovitě obtočeného okolo ústřední osy nebo Svajambhú-lingamu v základu páteře. Když je kundalíni šakti připravena se rozvinout, vystupuje, aby se sjednotila se Šivou v šesté čakře, přičemž Ona je Jeho energií projevu. Tento výstup probíhá skrze čakry ležící podél osy páteře. Čakry se nacházejí v jemném těle. Tato centra určují podmínky bytí na dané úrovni.

Počínaje základem páteře se tato centra jmenují  múládhara, svádhištána, manipúra, anaháta, višuddha a adžňa. Sedmá sahasrára, je trancendentní čakrou a nachází se (podle některých textů) ve výšce čtyř prstů nad hlavou. Říká se, že sahasrára je oblastí Šivy, čirého Vědomí.

Múládhára čakra je sídlem Šakti a její formou je zde kundalíni. Pomocí určitých cvičení vystupuje kundalini šakti přes energetická centra směrem vzhůru, dokud nedosáhne plného rozkvětu, což znamená sjednocení s absolutnem v sahasráře.  Ze sjednocení Šiva – Šakti se tvoří Vědomí Blaženosti (ánanda)

Čakry a sestavy pro světlo čaker v hathajóze

Vlastní praxe se skládá z jednotlivých sestav s použitím hathajógových technik, které jsem během let načerpala a praktikovala. Toto cvičení předchází zpěvu a koncentraci na jednotlivé čakry. Součástí každé lekce je praxe Shusmana mantry, která je zaměřena na energetická centra. 

Cvičení jsem převzala ze seminářů jógy s Mgr. Jarmilou Koudelkovou, z pramenů cvičení dle Goyála, Mudr. Bholeho, knihy Paramahansy svámího Mahéšveránandy, z knihy manželů Knaislových a dalších.

Praxi čaker začínáme vždy s adžňou. Praxe adžni nám přináší nadhled nad tím, co se může vyplavit do vědomí z nižších energetických center. Adžňa drží světlo ve vědomí.

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

Události

Po, 17.06.2019, 09.00
Stromka
Po, 17.06.2019, 10.30
Stromka
Po, 17.06.2019, 19.00
Ovenecká 46
Út, 18.06.2019, 10.00
A centrum
St, 19.06.2019, 17.00
Centrum trvalého zdraví Cordeus
St, 19.06.2019, 19.00
Centrum trvalého zdraví Cordeus
Po, 24.06.2019, 09.00
Stromka
Po, 24.06.2019, 10.30
Stromka

Nejnovější příspěvky blogu

Gravidjóga umožňuje těhotné ženě nenásilným způsobem zvládat fyzické i psychické změny a je skvělou...
Hathajóga jako termín vznikla ve spojení s textem z 15. století Hathajógaprapidika, kterou napsal jogín...
Dr. Leberman je optik (nyní žijící ve státě Colorado, pořádá přednášky a semináře a je zároveň pracovníkem...