Jóga a čtyři stavy vědomí

  • Džagrat je vědomí v bdělém stavu. Člověk v tomto stavu myslí a koná. Smysly jsou aktivní.
  • Svapna je stavem spánku, kdy dochází ke snění. Je to imaginace nižší mysli – manas a prány.
  • Sušupti je bezesný, hluboký spánek beze snů. Je aktivní pouze prána. Vědomí je ponořeno do podstaty. Mysl si sama sebe neuvědomuje.
  • Turíja je nejvyšším stavem vědomí. Je jednotou a blažeností. Je čirou podstatou - átmanem. Tohoto stavu dosahuje člověk na konci své pouti k sebepoznání. Vědomí je zde stále a to i při hlubokém odpočinku bez mysli, kdy to z vnějšku vypadá, že mistr spí. Proto se osvícení může nazývat probuzení, jelikož člověk zde překonal nevědomost a smrt.

Těmto stavům vědomí odpovídají, na hmotné úrovni měřitelné, elektromagnetické vlny vysílané mozkem podle odpovídajících hladin mysli. Získáme je tak, že na vnější povrch hlavy umístíme elektrody. Tyto elektrody detekují změny v extracelulární mozkové tekutině, což značí změny v potenciálu mezi velkými skupinami neuronů. Výsledné signály elektrod jsou zesíleny a zaznamenány. 

Mozkové vlny mají svůj původ v mozkové kůře, ale odrážejí také činnost odehrávající se v těch částech mozku, jež mají na kůru mozkovou vliv – například retikulární formace. Protože je intenzita elektrických změn přímo úměrná stupni aktivity neuronů, jednotlivé vlny mozkových vln se od sebe znatelně liší v amplitudě i ve frekvenci při spánku i v bdělém stavu.   Toto spektrum extrémně nízkých kmitočtů, nazývané ELF (Extreme Low Frequencies) je vymezené přibližně od 0,5 až po 40 Hz.

Elektromagnetické vlny vysílané mozkem pokrývají spektrum nazývané často ELF (Extreme Low Frequencies, tedy extrémně nízké kmitočty) a vymezené přibližně od 0,5 do 40 Hz. Slovo "přibližně". Spektrum ELF se dále dělí na čtyři části, které charakterizují čtyři stavy (hladiny) mysli.

Beta (13 až 40 Hz)

Jedná se o "normální" hladinu, v níž se nacházíme po drtivou většinu bdělého stavu. Kolem maximálních frekvencí (přes 30 Hz). V těchto frekvencích se nacházejí i negativní myšlenky a pocity jako jsou nenávist, pýcha, zlost, závist, žárlivost a strach.

Alfa (8 až 13 Hz)

Uvolněný, soustředěný stav. Do něj do tohoto stavu se lze dostat pomocí relaxace, soustředěním na dech, vědomým cvičením ásán apod. Natrénovaní lidé se mohou do hladiny alfa dostat pouhým otočením očí do bodu třetího oka – bodu brumadja. 

 Pokud přijímáme informace v takto uvolněném stavu relaxace, zapisují tyto informace spolehlivě do paměti (povědomí). Toho využívá jóga např. v technice sankalpa.

Théta (4 až 8 Hz)

Tyto frekvence se dají zažít při hlubokém ponoření do sebe, např. při motlitbě, při koncentrovaném soustředění nebo při meditaci, kdy meditující je prost myšlenek a pocitů. 

Delta (0,5 až 4 Hz)

Hladina frekvencí delta se dostavuje v hlubokém spánku a při nejhlubší meditaci, při plném probuzení vědomí, které náleží stavu samádhi. Toto tvrzení dokázaly nejnovější výzkumy. Po návratu z takto hlubokého vnoření se do sebe, si osvícená bytost vše pamatuje, což se při návratu z hlubokého spánku neděje.

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

Události

Po, 17.06.2019, 09.00
Stromka
Po, 17.06.2019, 10.30
Stromka
Po, 17.06.2019, 19.00
Ovenecká 46
Út, 18.06.2019, 10.00
A centrum
St, 19.06.2019, 17.00
Centrum trvalého zdraví Cordeus
St, 19.06.2019, 19.00
Centrum trvalého zdraví Cordeus
Po, 24.06.2019, 09.00
Stromka
Po, 24.06.2019, 10.30
Stromka

Nejnovější příspěvky blogu

Gravidjóga umožňuje těhotné ženě nenásilným způsobem zvládat fyzické i psychické změny a je skvělou...
Hathajóga jako termín vznikla ve spojení s textem z 15. století Hathajógaprapidika, kterou napsal jogín...
Dr. Leberman je optik (nyní žijící ve státě Colorado, pořádá přednášky a semináře a je zároveň pracovníkem...