Poselství Sri Šiva Šakti Ammaiyar k roku 2012

Buďte šťastní a odvážní. Mysl je největší nemoc.

„Všichni mají velký strach ve svých srdcích z posledních dní prosince 2012. Nemusí se ale bát. Země potřebuje jen mírný posun, aby mohla přijímat více Světla. Vzhledem k tomuto posunu se budou dít pouze malé změny, než se proces ustálí.“

I když karma lidí byla nesnesitelná, Matka Země reagovala velmi mírným způsobem. To samo o sobě je velké požehnání. Od této chvíle budou drobné klimatické změny obvyklé.

Před 12.12.2012 se Země mírně posune, obdrží Světlo a usadí se v tichu. Dokud se toto Světlo nestane kompletním, budou přicházet cyklóny a větry menší intenzity.

Velké důsledky karem odešly do Světla, což je pro všechny velké požehnání. Bůh nám dal toto požehnání.

(pozn.:Ammaiyar používá slova Bůh, Světlo, On, vnitřní světlo a tato slova jsou zaměnitelná)

Od této chvíle, pokud se obrátíte k dobru, se vše bude dařit. Nezůstávejte v pasti špatné karmy a pěstujte dobré myšlenky.

Všichni lidé si myslí, že svět bude zničen. Nyní nemusíte mít strach přes to, že se děje více přírodních katastrof. A co se stane se Zemí vám pak včas sdělím. Nyní se nemusíte obávat. Jediné, co je třeba dělat, je přispívat světu svou dobrotou a tím plnit její dharmu.

Víme, že nic na tomto světě není trvalé a nejdůležitější věcí na světě je Vědět, že Vesmír je přátelský a milující. Matka Země se bude cítit velmi šťastná, až ucítí změnu vnitřní kvality lidí. Je potřeba vaší spolupráce, bez ohledu kolik problémů je v rodině. Tyto problémy se uvolní.

„Ten, kdo je uvnitř mne, je ten, kdo je v každém člověku. Bůh je jeden. Ježíš, Alláh, Murugan. Je to jedno „Světlo..) “ (Amma ukazuje na své srdce).. Je nějaká větší síla než toto? Řekni mi o ní! (Síla=Šakti). Můžete udělat něco sami??..To není možné, protože ty jsi nástrojem rukou božích.“

Amma ukazuje na své srdce a říká, že pokud jsme ve spojení se svým srdcem, jsme pod ochranou. Naše vnitřní práce nás povznese. Měli bychom si toho být vědomi a realizovat to. Bůh nám dává dostatek situací a příležitostí, abychom na tomto světě byli šťastní.

Pokud budeme ve spojení se srdcem, se Světlem a budeme si ho vědomi, budeme mít i vnitřní vedení Pravdy.

Pokud se budete držet tohoto, bude se Světlo uvnitř vás usmívat a budete se cítit více a více šťastni.

Amma ukazuje na sebe a říká, že fyzické tělo je jen suché listí, stará košile. Tělo patří k Zemi. Světlo je stále stejné. Proto si nezatěžujte hlavu myšlenkami. Myslete na Světlo, modlete se za vedení, aby vaše nohy činily jeho kroky. Takto bude žít Světlo v lidské podobě a budete daleko od karem. Nezatěžujte se. Vše co přichází, přijměte. Buďte trpěliví. Trpělivost je větší než oceán.

Spíše než přemýšlet o Bohu a zatěžovat se myšlenkami a tím také tvořící se karmou, je lepší modlit se za Jeho vedení. Když budete dělat každý krok tímto způsobem, bude Světlo v lidské podobě a vytvářet se dobro. Budete daleko od karmy. Nezatěžujte se. Lidé by měli být trpěliví. Trpělivost je větší než oceán.

Člověk nemůže žít na Marsu. Všechny planety mohou žít uvnitř nás. Sledují tvorbu věcí.

Vědci by měli vědět, že je to Bůh, kdo v nich funguje a že je to on, kdo jim dal schopnost vynalézat a objevovat.

V Tamil Nadu, Karnataka, Andhra parlamentu a také staré politiky je čas blížícího se konce. Před svým odchodem by měli pochopit, uvědomit si své chyby a očistit se. V tomto zrození i pro další zrození procházejí svou dharmou a čistí se. To je pořádku. Tito lidé jsou přitaženi k politice, Amma si ukáže do srdce a říká, že „Já“ to sděluje skrze ni.

Vzhledem k tomu, že se zemské rotace směřují k levé straně, je to štěstí, jelikož se narodí více dívek. Je to požehnání pro celou Zemi. Ve všech zemích bude více děvčátek, než je obvyklé.

Nemusíme mít z ničeho obavy. Vzhledem k jemné změně v otáčení Země, budou objevena nová naleziště zlata a dalších cenných zdrojů. To se stane. Kvůli této rotaci Země a karmy lidí, proběhly ekonomické ztráty. Ztráty na životech byly menší. Nemyslete si, že Země může prasknout!

Bůh čeká, aby dal lidem hodnotné dárky. K tomu je potřeby ukázat své schopnosti a trpělivost v práci na sobě. Bůh ukáže cestu pro nový začátek a čerstvý život.

Moje schopnost „vidět“ mi říká, že ti, kteří jste tu od začátku, jsou ve stavu Světla, ale díky komickým blokům to nevidí.

Vaše Světlo se zvýší, pokud si najdete čas a budete meditovat u Božích nohou ráno, ihned, jak se probudíte nebo před usnutím a meditovat nejméně 10min. Pokud to uděláte, váš výkon se zvýší. Vaše vnitřní Světlo se rozzáří. Světlo vás bude ochraňovat na každém kroku. Bůh bude sledovat vaši trpělivost, pravdu a Dharmu a bude čekat na okamžik, kdy se jeho požehnání může naplnit celou vaši bytost.

Buďte přítomní a ve spojení se Světlem, normálně pracujte a plňte své povinnosti. Jak budete meditovat, Světlo ve vásse bude samo rozšiřovat.

Jsem šťastná za vaši oddanost. U obyčejného člověka vychází duch z těla, často dechem nebo ústy. Pro probuzené džňániny, jde ven korunní čakrou. Vychází ven přes vrchol lebky. Někteří z vás jsou již požehnaní přes korunu, ale myšlenky blokují vrcholné poznání.

Jsem šťastná za vaši oddanost.

Mé drahé děti, vy všichni jste paprsky Slunce Poznání.

(Amma ukazuje na své srdce)..

„To“ je v každém. Nemyslete si, že vaše Atmá nekvete. Pokud se držíte jeho nohou, tak vás Bůh přijal. Je držitelem vás v jeho rukou. Bůh je zde vždy pro vás. Drží vás a nemusíte mít z ničeho strach.

Chci vám říct jednu důležitou věc. Poslouchejte pozorně. Bez ohledu na to, kolik překážek a starostí máte, nikdy neopouštějte Světlo/nejvyšší energii. S důvěrou se držte jeho nouhou, neboť je tu pro vás. Není nic vyššího než Světlo, ve všech a pro všechny (Amma ukazuje na srdce). To je to, co nazýváme různými jmény: Šakti, Ježíš, Murugan, Alláh a mnoho dalších různých forem. ON je ten, který je ve všech. Měli by jste si to uvědomit a pochopit to zcela.

Ať už je povaha vaší práce jakákoliv, nedělejte rozdíly v důležitostti. Vždy mějte na mysli nejvyšší vizi a pracujte pro štěstí a prosperitu. Amma je trvalé požehnání. Všechny mé Meditace, Pokání, Ticho, všechno je pro vás. Co budu dělat? Co je tam pro mne? Mé děti žijí šťastně a prosperují.

Pamatujte si, že nebe je na Zemi. V první řadě, sledujte vnitřní Ticho. Svým vnitřním zrakem sledujte Světlo (v srdci). Pokud začnete sledovat Ticho, získáte všechny výhody. Můžete překonat karmu a přejít přes oceán zrození a smrti. V každém případě si přinejmenším připravujete cestu pro příští dobré zrození. Praktikujte vnitřní očistu.

Jsem velmi šťastná. Znovu to říkám: Nedělejte si starosti, co se stane na Zemi. Bude trochu více pršet, než je obvyklé. Země potřebuje pouze mírný posun.

Buďte šťastní a odvážní. Mysl je největší nemoc.

Přijala jsem vás všechny.

Láska a požehnání patří vám.

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

Události

Po, 17.06.2019, 09.00
Stromka
Po, 17.06.2019, 10.30
Stromka
Po, 17.06.2019, 19.00
Ovenecká 46
Út, 18.06.2019, 10.00
A centrum
St, 19.06.2019, 17.00
Centrum trvalého zdraví Cordeus
St, 19.06.2019, 19.00
Centrum trvalého zdraví Cordeus
Po, 24.06.2019, 09.00
Stromka
Po, 24.06.2019, 10.30
Stromka

Nejnovější příspěvky blogu

Gravidjóga umožňuje těhotné ženě nenásilným způsobem zvládat fyzické i psychické změny a je skvělou...
Hathajóga jako termín vznikla ve spojení s textem z 15. století Hathajógaprapidika, kterou napsal jogín...
Dr. Leberman je optik (nyní žijící ve státě Colorado, pořádá přednášky a semináře a je zároveň pracovníkem...