Světlo v nás

Každé ráno si můžeme říct:“ Jsem dítě Boží, jsem láskyplná a radostná“.

Ve všech živých bytostech, lidech i zvířatech, žije duše, která je odrazem světla Boha. Bůh se odráží ve všech živých bytostech stejně jako měsíc v miskách s vodou. Je-li voda znečištěna, odraz není jasný. Není-li voda v klidu, je odraz zkreslený. Ale měsíc tím samozřejmě není dotčen. Je stále stejný, pouze v odrazech jsou rozdíly. Voda je symbolem lidské mysli. Je-li mysl nečistá nebo neklidná, má to nepochybně vliv na odraz božského světla, ale ne na Boha samotného. Bůh je v nás, pouze naše vědomí není dost čisté a otevřené, aby si to uvědomilo. Na čistotě vědomí závisí, zda se rozvine v nižší nebo vyšší formě života. Čím jasnější vědomí je, tím silněji z něj vyzařuje světlo. Prvním krokem k seberealizaci je být si vědom, že jsem božský, čistý a nepodléhám smrti. Zničena může být jen miska, nikoliv měsíc. Nádoba je dočasná, esence věčná.
Světlo dlí v našem srdci. Je átmá, je to božské živoucí světlo, které nikdy neumírá. Smrt může zničit pouze tělo, ale átmá zůstává. Je neměnné, stálé, je to život sám. Jogín říká: „Jsem Světlo, jsem Pravda, jsem čisté vědomí, jsem Blaženost, jsem božské Já – jsem: SAT – ČIT – ÁNANDA.
Toto vědomí je uloženo v srdci na které si položíme ruku, když říkáme „já“. Toto světlo je v každém z nás.

Podle učení o máje je celý svět a veškeré kosmické stvoření klamem a to jak z hlediska subjektivního tak objektivního. Skutečný je pouze Duch. Mája je magickým závojem, který příroda, velká matka, sama nosí, aby zahalila skutečnost. Jedině jógou (cestou do ticha) je možné závoj máji roztrhnout a člověk tím překonává klam, dochází k sebepoznání a sebeovládání. Nejvyšší pravda je v klamu vždy spojena s omylem, avšak mistr jógy jako duchovní alchymista odlučuje škváru, nevědomost, od zlata, pravého vědění. Tak se ovládáním přírody osvobozuje od otroctví jevů.

Hathajóga je, v objevování Světla v nás, prostředkem uvědomování si bytí tady a teď.

Ásany, pranamája, mudry, bandhy, zpívání manter a prociťování čaker pomáhají adeptům jógy udržet si zdraví a sílu, aby se mohli dotyční uvolnit od vnějšího světa, vstoupit do nitra a věnovat se vyšším technikám koncentrace a meditace. 

Toto je největší přání člověka: chtít Boha! Ale musíme se zbavit tohoto chtění. V tom okamžiku, kdy od tohoto přání upustíme, spatříte Světlo! A to je to, co nazýváme antahkarana, „vnitřní světlo“. Každý by chtěl toto světlo uvidět. Abychom toto světlo mohli vidět, musíme přestat hledat venku. Kdykoliv se v tichu posadíme, obraťme se do nitra, jděme hlouběji a hlouběji až se budeme nacházet v naprostém tichu. V tomto tichu můžeme slyšet Boží hlas ve vás, potom můžeme slyšet náš vlastní vnitřní hlas: A to je hlas Boží. A když jej uslyšíme, nepochybujme o tom. 

Máme také mysl. Mysl je mája; mysl je iluze. Ale tato iluze je stejně tak částí Boha. Bůh stvořil Máju a položil ji jako závoj na oči člověka, aby usiloval o osvícení. Bůh sám to dělá. Je to Jeho hra. Musíme být jen pozorovatelem. V tom okamžiku, kdy jsme se naučili být pozorovatelem a Stvoření před sebou poznáme, budeme vidět stejně tak, jak nás vidí Bůh a vědět to, co si o nás myslí.

Naše mysl je jako zrcadlo. I naše srdce je jako zrcadlo, zrcadlo, které je pokryté špínou.  Dokud toto zrcadlo nevyčistíme, bude těžko vidět světlo. Protože nám je tělo nejblíže, chovejme se k němu hezky, jezme zdravě a cvičme. Když je vaše tělo čisté, bude čistá i mysl. K tomu nám může velmi pomoci mantra. Když je čistá mysl, bude čisté srdce. A když je čisté srdce, bude Boží Světlo skrze nás zářit a světlo budeme rozdávat i ostatním.

Každé ráno si můžeme říct:“ Jsem dítě Boží, jsem láskyplná a radostná“.

Dělejme to pro sebe, pro náš vlastní růst. Během dne si znovu a znovu vzpomeňme na to, že jsme Láska. Jsme Mír, jsme Radost! 

Ježíš řekl: „není jiné cesty, nežli skrze Mne. Já jsem Pravda a Světlo, Já jsem cesta“.

Myslel sebe jako tělo? Ne, nemyslel sebe jako tělo, nýbrž jako Světlo, které žije v každém z nás. „Šťastni ti, kteří jsou čistého srdce, neboť oni spatří Boha!“ (bible) Je krásné, když je naše srdce čisté. Pokud bude naše srdce očištěno od veškeré negativity, kterou jsme sami vytvořili, budeme vyzařovat Boží Světlo

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

Události

Po, 17.06.2019, 09.00
Stromka
Po, 17.06.2019, 10.30
Stromka
Po, 17.06.2019, 19.00
Ovenecká 46
Út, 18.06.2019, 10.00
A centrum
St, 19.06.2019, 17.00
Centrum trvalého zdraví Cordeus
St, 19.06.2019, 19.00
Centrum trvalého zdraví Cordeus
Po, 24.06.2019, 09.00
Stromka
Po, 24.06.2019, 10.30
Stromka

Nejnovější příspěvky blogu

Gravidjóga umožňuje těhotné ženě nenásilným způsobem zvládat fyzické i psychické změny a je skvělou...
Hathajóga jako termín vznikla ve spojení s textem z 15. století Hathajógaprapidika, kterou napsal jogín...
Dr. Leberman je optik (nyní žijící ve státě Colorado, pořádá přednášky a semináře a je zároveň pracovníkem...